Interaktywność
Amodit
Wybrane wdrożenia
Zespół i metodyka
Korzyści
eDokumenty
Kopiarki
Projektory
Komputery
Drukarki etykiet
Nowości

Login :
Hasło :
 
Kliknij 'zaloguj' aby wejść do systemu B2B jako 'gosc' lub podaj swój login i hasłoKontakt:


Bogusław Śliwa

dyrekcja(at)mbm.krakow.pl

tel: 600 333 150

12 416 37 37


Amodit_opis.pdf

Wprowadzenie

Niniejszy opis stanowi przegląd możliwości systemu AMODIT – workflow learns from You, którego zadaniem jest usprawnienie przepływu informacji oraz pracy bez względu na przedmiot procesowanych spraw, czy branże w których znajduje zastosowanie.

Wdrożenie rozwiązania w oparciu o AMODIT pozwala na:

 • centralizację procesów biznesowych
 • automatyzację procesów biznesowych
 • ustandaryzowanie procedur związanych z czynnościami na różnych etapach procesów
 • optymalizację czasu wykonania poszczególnych czynności
 • usprawnienie procesu dystrybucji dokumentów w obrębie organizacji
 • analizę i usprawnianie procesów w celu osiągania lepszych efektów
 • oszczędności procesowe tj. redukcję kosztów procesowania spraw

Przy wdrażaniu systemów elektronicznego obiegu dokumentów istotne jest aby przedsiębiorstwo otrzymało rozwiązanie spełniające zarówno bieżące potrzeby w zakresie automatyzacji wybranych procesów biznesowych, ale jednocześnie aby rozwiązanie dynamicznie podążało za rozwojem i zmianami w organizacji.

 

AMODIT

AMODIT to innowacyjny system obiegu dokumentów, który stosuje unikalną, autorską metodę adaptacyjnego modelowania procesów. Dzięki zastosowaniu elementów sztucznej inteligencji takich jak przewidywanie zachowań użytkowników, analiza tekstu załączonych dokumentów, wykrywanie nietypowych sytuacji, pozwala w łatwy sposób zarządzać przepływem informacji niezależnie od wielkości organizacji i liczby procesów. Innowacyjna technologia ogranicza do minimum, a w niektórych przypadkach eliminuje całkowicie, konieczności wykonywania klasycznej analizy przedwdrożeniowej, co znacząco obniża koszty wdrożenia i znacząco skraca czas produkcyjnego uruchomienia.

Wiele wymagań – jedno rozwiązanie

Tworzenie zaawansowanych i spersonalizowanych procesów wspomagających działalność biznesową Klienta nigdy nie było tak proste. Platforma AMODIT integruje procesy biznesowe o różnorodnych stopniach interakcji samych procesów, jak i integracji z systemami IT wykorzystywanymi przez Klienta. Umożliwia realizację wielu funkcji wsparcia na jednej platformie workflow ze szczególnym uwzględnieniem określonych wymagań takich jak np:

 • Rejestracja i ewidencja spraw i dokumentów różnego typu
 • Automatyzacja inicjowania spraw na podstawie określonych zdarzeń np. wpłynięcia maila, pojawienia się skanu itp
 • Archiwizacja dokumentów elektronicznych
 • Szybkie pełno tekstowe wyszukiwanie dowolnych dokumentów lub spraw
 • Pełna kontrola nad przebiegiem procesów
 • Pełna kontrola dostępu do spraw i dokumentów
 • Prosty w obsłudze, dostępny przez przeglądarki, zunifikowany i wygodny interfejs użytkownika
 • Dynamicznie tworzone lub modyfikowane formularze opisujące dowolną sprawę lub dokument
 • Dynamicznie tworzone etapy/kroki procesu podążające za potrzebami użytkowników
 • Pełna historia zmian wprowadzanych przez uczestników procesu na każdym etapie sprawy
 • Możliwość dodawania dowolnej liczby załączników do sprawy
 • Przechowywanie dowolnych typów dokumentów
 • Automatyczny OCR
 • Obsługa jedno i dwu wymiarowych kodów kreskowych
 • Rozbudowany mechanizm powiadomień, eskalacji spraw, informowania o stanie realizacji, opóźnieniach, anomaliach itp.
 • Obsługa nieobecności i zastępstw
 • Obsługa podpisu elektronicznego
 • Szerokie możliwości raportowe

 

Unikalna technologia

AMODIT dostarcza unikalną technologię która pozwala na:

 • Ograniczenie do minimum lub eliminację etapu analizy i projektowania procesów dzięki technologii dynamicznego tworzenia procesów w oparciu o zachowania użytkowników
 • Ograniczenie do minimum lub eliminację etapu szkoleń użytkowników dzięki technologii uczenia się systemu na podstawie zachowań użytkowników i rodzajów procesowanych spraw i dokumentów
 • Przyspieszenie realizacji spraw przez użytkowników dzięki technologii text mining i decision trees pozwalającej na podpowiadanie użytkownikom kolejnych czynności i osób do których sprawa powinna być skierowana,
 • Zdefiniowanie nawet najbardziej złożonych procesów i zależności pomiędzy procesami dzięki zastosowaniu unikalnego silnika reguł biznesowych sterujących przepływem zdarzeń w procesie
 • Łatwą integrację z systemami zewnętrznymi dzięki wbudowanym mechanizmom synchronizacji słowników oraz bogatemu interfejsowi API.
 • Modyfikację i tworzenie nowych procesów przez właścicieli biznesowych nie mających doświadczenia w obszarze IT.

Pełne bezpieczeństwo danych

AMODIT zapewnia pełne bezpieczeństwo przechowywanych i udostępnianych informacji spełniając m.in. wymogi bezpieczeństwa wg wytycznych GIODO:

 • Dostęp tylko dla użytkowników posiadających aktywne konto w systemie AMODIT
 • System wymaga unikalnych nazw użytkowników
 • Autoryzacja (akceptacja) przez administratora każdego nowego konta
 • Prosta integracja z Active Directory i bieżąca synchronizacja.
 • Kontrola siły hasła (wymuszanie zastosowania kombinacji znaków)
 • Kontrola wieku hasła (wymuszanie zmiany)
 • Blokowania konta po kilku próbach wprowadzenia błędnego hasła
 • Dostęp do aplikacji przy użyciu protokołu SSL z 128 bitowym kluczem szyfrującym.
 • Rejestrowanie zmian we wprowadzanych danych dla każdego uczestnika procesu
 • Uprawnienia do pojedynczych pól i sekcji formularza oraz etapów sprawy
 • Wszelkie metody uwierzytelnienia wykonywane są po stronie serwera.
 • Uwierzytelnianie dla wszystkich stron, które tego wymagają.
 • Zarządzanie sesją po wylogowaniu się użytkownika
 • Żadne wrażliwe dane nie są przechowywane w Cookies.
 • System nie przesyła danych sensytywnych jako parametr URL.
 • Odporność na ataki (XSS, SQLInjection)

Analiza i optymalizacja

AMODIT zapewnia praktycznie nieograniczone możliwości raportowe, a tym samym dostarcza narzędzi do ciągłego doskonalenia procesów i podnoszenia efektywności organizacji:

 • Wizualizacja przebiegu spraw dla wszystkich procesów ze wskazaniem „wąskich gardeł”, czasów realizacji poszczególnych kroków zarówno w konkretnym przebiegu procesu jak i czasów średnich.
 • Analiza najwolniejszych/najszybszych spraw/uczestników/etapów
 • Analiza ilościowa na wszystkich etapach wszystkich procesów i uczestników
 • Wbudowany generator zestawień i widoków z dostępem do wszystkich definiowanych dynamicznie pól formularza i zawartych w nich danych
 • Grupowe zarządzanie sprawami, np. masowe podpisywanie, edycja danych bez konieczności otwierania każdej sprawy osobno z uwzględnieniem uprawnień użytkownika.
 • Automatyczne tworzenie widoków/zapytań SQL umożliwiających poszerzenie analizy z zastosowaniem zewnętrznych, wykorzystywanych w przedsiębiorstwie systemów raportowych
 • Export do plików Excel, wszelkich zestawień tworzonych w AMODIT

Funkcje administracji systemem AMODIT

AMODIT dostarcza kompletny zestaw funkcji, umożliwiający konfigurację systemu zgodnie z wymaganiami organizacji. Nie są potrzebne żadne inne narzędzia do zarządzania i konfigurowania systemu AMODIT. W szczególności funkcje administracyjne umożliwiają:

 • Zarządzanie strukturą organizacyjną wraz z możliwością przypisywania pracowników do danych jednostek organizacyjnych czy działów.
 • Zarządzanie użytkownikami, grupami i uprawnieniami
 • Samodzielne modelowanie procesów biznesowych zarówno nowych jak i modyfikacji istniejących
 • Pełna kontrola nad każdym aspektem procesu, formularza, sekcji, tabel, podformularzy czy pojedynczych pól do wprowadzania danych.
 • Tworzenie, modyfikacja, zarządzanie słownikami wewnętrznymi
 • Synchronizacja ze słownikami zewnętrznymi
 • Uzupełnianie list słownikowych w sposób manualny lub automatyczny.
Interaktywność Amodit eDokumenty Kopiarki Projektory Komputery Drukarki etykiet Nowości
Copyright (c) 2014 All Right Reserved